תכן מכני

התכנון המכני בעיצוב וייצור מוצר הוא שלב קריטי ומשמעותי בהליך הפיתוח .

בבניית התכן נלקחות בחשבון פונקציות רבות כגון:

עיצוב ופונקציונאליות, ייעול תהליכי הפיתוח ,דרישת ובחירת החומרים , התאמות ואינטגרציה , תקינה ,מזעור שינויים עתידיים ,ייתכנות כלכלית בייצור סדרתי ומגבלות נתונות .

שלבי התכנון מתבצעים על ידי צוות מקצועי שמפתח ומלווה את המוצר משלב הרעיון עד לייצור הסופי  . לאורך כל שלבי התכנון אנו מתמקדים בפרטים הקטנים ביותר במבנה ומטרת המוצר .